logobackfph

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ International Credit Mobility

0

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ International Credit Mobility

ณ สาธารณรัฐตุรกี

นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 คน ดังนี้

  1. นายวีรณัฐ ทองพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
  2. นายวศิน แก้วเอี่ยม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

img_1848 img_2866 img_2842 img_2830 img_2553 img_2167 img_1958 img_2508 img_2494 img_2278 img_2169

แชร์

Powered by moviekillers.com