ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน (นิสิต)

0

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship เป็นทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น สามารถสมัครรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน (ระดับปริญญาโทร ปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx 

รายละเอียด เอกสารแนบ ทุนรัฐบาลจีน

 

แชร์

Powered by moviekillers.com