logobackfph

โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต

0

โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต ประจำปี 2559
บรรยายในหัวข้อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ เตรียมตัวก้าวสู่วัยทำงาน”

วันที่ 8 มีนาคม 2560 หลักสูตรวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
จัดโครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต ประจำปี 2559
บรรยายในหัวข้อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ เตรียมตัวก้าวสู่วัยทำงาน”
โดยทีมงานจากธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

ซึ่งนำโดย คุณวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ผู้อำนวยการธนาคารทิสโก้ สาขาอุดรธานี คุณสมศักดิ์ ธนเมธีกุล ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ สาขาอุดรธานี
คุณไชยา ศรีพะลาน ผู้จัดการเขตพื้นที่ สมหวัง เงินสั่งได้ เขตพื้นที่อีสานตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ในเวลา 09.30 น.รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบของที่ระลึกให้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

17157495_1494489393926017_8778251342921915560_o

17039052_1494489050592718_5806516351912493256_o

17157525_1494489803925976_3878994406465493017_o

17039183_1494489550592668_4890541042354545323_o

17158891_1494489337259356_3107822518677660243_o

17097290_1494489477259342_8121851510103579940_o

17097175_1494491513925805_3244508843539965356_o

17159291_1494488960592727_7279601025288851310_o

17157503_1494490157259274_4611873212496211921_o

17097848_1494489237259366_8269429565844728190_o

 

แชร์

Powered by moviekillers.com