logobackfph

โครงการ Sustainable Development Goals (SDGs): Approaches and Practices in Border Area (PBL in Thailand)

0

Akita Internatiotnal University and KU-CSC

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้มีความตกลงร่วมกับ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น จัดทำโครงการ Sustainable Development Goals (SDGs): Approaches and Practices in Border Area ระหว่างวันที่ 3 – 14 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทั้ง 2 สถาบันได้เข้าใจและเห็นสถานการณ์จริงของเศรษฐกิจ โดยหาวิธีไปสู่ความยั่งยืน สร้างโอกาสให้แก่นิสิตในการเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง

17157714_1392026560868172_7213949377896418229_o

17098058_1391993870871441_216175831148646390_o

17097996_1391928040878024_3139572616232632487_o

17097876_1391969287540566_1524615872907725478_o

17097832_1391900144214147_2126501749692337086_o

17097826_1391995330871295_6400940831541616850_o

17097451_1391930700877758_1782317511999069274_o

17039366_1391937264210435_86981495017766156_o

17039251_1392028244201337_1944142915889847797_o

17039037_1392020150868813_5376815100147780187_o

17039031_1391999537537541_8599958632038856775_o

17038684_1391956544208507_5994392510117462387_o

17038530_1391939220876906_3070937526691229112_o17038450_1391989697538525_2755129362455057331_o

17017232_1391899897547505_374567390669639868_o

17017232_1391898294214332_4729628179841885269_o

17016768_1391899820880846_8184586990358542737_o

17016019_1391941027543392_656530307718839414_o

17015674_1392027460868082_6620132126426930117_o

17016011_1391958100875018_7598814238278800516_o

17015646_1391898970880931_3562794978295063197_o

16992156_1391987877538707_3031996904450558954_o

16836353_1391898414214320_3320366818559453771_oภาพโดย : KU CSC Photo CLUB ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มก.ฉกส. www.facebook.com/kucscphoto

แชร์

Powered by moviekillers.com