การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิต
0
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับวิชาชีพนักบัญชีในยุค 4.0

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ภาควิชาการเงินและบัญชี ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในภาครัฐ”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.30  18.30 น. อาจารย์ปณิธี  การสมดี ได้จัดโครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น (สำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลในภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น (สำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลในภาคต้น…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศรายชื่อนิสิต ศว . รหัส 56 ที่ยังไม่ผ่านชั่วโมงกิจกรรม

“ประกาศรายชื่อนิสิต ศว . รหัส 56 ที่ยังไม่ผ่านชั่วโมงกิจกรรม ดังรายชื่อแนบค่ะ ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน…

ข่าวนิสิต
0
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นจบในภาคปลาย 2559 ที่ยังไม่ผ่านชั่วโมงกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นจบในภาคปลาย 2559 ที่ยังไม่ผ่านชั่วโมงกิจกรรม ดังรายชื่อแนบค่ะ เอกสารรายชื่อ…