การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “นิสิตการเงิน เจริญสติ ปัญญา และจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัด”

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหา…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง ขอเชิญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียน คณาจารย์ บุคลา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ 1 ภาคการศึกษา แบบเต็มจำนวน จาก Middle East Technical University ประเทศตุรกี

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ 1 ภาคการศึกษา แบบเต็มจำนวน จาก Middle East Technical University ประเทศตุร…

ข่าวกิจกรรม
0
ประกาศให้นิสิตมารับผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC และ KU-EXITE เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

นิสิต มก.ฉกส. รหัส 57 ที่ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC และ KU-EXITE เมื่อวันที่ 27-2…

ข่าวกิจกรรม
0
การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 10 พฤศจิกายน…