การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการทำดีเพื่อพ่…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาในหัวข้อ แผนการเงินสู่วัยทำงาน “การวางแผนการเงินที่ดี เพื่อสภาพคล่องในชีวิต”

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ แผนการเงินส…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องหนี้ ฐานะดีด้วยการออม”

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอายุน้อยสร้าง “ร้อย” ให้ได้ “ล้าน” กับการลงทุน”

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอ…

ข่าวกิจกรรม
0
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาในโครงการ English Club ให้น้องๆ ปี 1

นายวัชรากร พลตรี นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตผ่านการฝึกงานจากประเทศไต้หวัน เป็นรุ่น…

ข่าวกิจกรรม
0
รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ✳️✳️(รอบขยายเวลา)✳️✳️ 👉ผู้ที่สนใจสา…