การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องหนี้ ฐานะดีด้วยการออม”

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอายุน้อยสร้าง “ร้อย” ให้ได้ “ล้าน” กับการลงทุน”

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอ…

ข่าวกิจกรรม
0
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาในโครงการ English Club ให้น้องๆ ปี 1

นายวัชรากร พลตรี นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตผ่านการฝึกงานจากประเทศไต้หวัน เป็นรุ่น…

ข่าวกิจกรรม
0
รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ✳️✳️(รอบขยายเวลา)✳️✳️ 👉ผู้ที่สนใจสา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “นิสิตการเงิน เจริญสติ ปัญญา และจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัด”

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหา…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง ขอเชิญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียน คณาจารย์ บุคลา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ 1 ภาคการศึกษา แบบเต็มจำนวน จาก Middle East Technical University ประเทศตุรกี

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ 1 ภาคการศึกษา แบบเต็มจำนวน จาก Middle East Technical University ประเทศตุร…