การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะ ศว. #ปิดรับข้อเสนอ วันที่ 31 ตุลาคม 2560#

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะ ศว. #ปิดรับข้อเสนอ วันที่ 31 ตุลาคม 2560#

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง ขอเชิญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียน คณาจารย์ บุคลา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ 1 ภาคการศึกษา แบบเต็มจำนวน จาก Middle East Technical University ประเทศตุรกี

โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ 1 ภาคการศึกษา แบบเต็มจำนวน จาก Middle East Technical University ประเทศตุร…

ข่าวกิจกรรม
0
ประกาศให้นิสิตมารับผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC และ KU-EXITE เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

นิสิต มก.ฉกส. รหัส 57 ที่ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC และ KU-EXITE เมื่อวันที่ 27-2…

ข่าวกิจกรรม
0
การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 10 พฤศจิกายน…

ข่าวกิจกรรม
0
ทุน Junior Fellowship ปี 2018 ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา

ทุน Junior Fellowship ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา…