การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 26 มกราคม 2561 ออกบูธนิทรรศการหลักสูตรเข้าศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกบูธนิทรรศการ ปร…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19-21 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ การจัดการร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการสานสัม…

ข่าวกิจกรรม
0
ในวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เลี้ยงส่ง นิสิตต่างชาติที่เข้าฝึกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณ…

ข่าวกิจกรรม
0
ในวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาคม

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมออกแนะแนวการศึกษากับหน่วยรับเข้า เพื่อประ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.จินตนา ต๊ะย่วน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “สานสายสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561”

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “สานสายสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และว…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2561 ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 20-21 มกราคม 2561 โครงการ “รัฐประศาสนศาสตร์ ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ภูพานพัฒนา”

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  จัดโครงการ…

ข่าวกิจกรรม
0
17 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าอวยพรพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าอวย…