การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวนิสิต
0
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับวิชาชีพนักบัญชีในยุค 4.0

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ภาควิชาการเงินและบัญชี ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในภาครัฐ”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.30  18.30 น. อาจารย์ปณิธี  การสมดี ได้จัดโครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต

โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต ประจำปี 2559 บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในก…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต

โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต ประจำปี 2559 บรรยายในหัวข้อ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ เตรีย…

ข่าวกิจกรรม
0
ศึกษาดูงาน นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในวัด-วัง และรอบเกาะรัตนโกสิน กรุงเทพมหานค…