การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับศาลจังหวัดสกลนคร จัดโครงการ “ศาลยุติธ…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Huaqiao University ณ เมืองเซียะเหมิน

ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ…

ข่าวกิจกรรม
0
ยินดีต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบัน…