การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะ มหาวิทยาลั…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.จินตนา ต๊ะย่วน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “สานสายสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561”

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “สานสายสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และว…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะฯ ประจำปี 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 19 มกราคม 2561 ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2561 ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุ…

ข่าวกิจกรรม
0
17 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าอวยพรพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าอวย…

ข่าวกิจกรรม
0
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าอวยพรและมอบกร…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ ได้รางวัล VDO CLIP ดีเด่นที่ 1 จาก 18 ทีม รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้รับรางวัล VDO CLIP ดี…