การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
0
ยินดีต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบัน…

ข่าวกิจกรรม
0
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 60 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชนะเลิศกา…

ข่าวกิจกรรม
0
ลงพื้นที่ สนับสนุนการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณาจารย์จิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์…

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพ…

ข่าวนิสิต
0
โครงการ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao University ปลายภาคปีการศึกษา 2559 ณ ประเทศสาธารณรัชประชาชนจีน

นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม Huaqiao …