การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
0
โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)

โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ) วันอังคารที่ 1 พฤษภา…

ข่าวกิจกรรม
0
ต้อนรับอาจารย์ Assoc. Prof. GAO HUIMIN Chinese Director จากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทย…

ข่าวประกาศ
0
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ Akita International University and KU-CSC 21 st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program “Sustainable Tourism for Sustainable Development Goals (SDGs)”

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นิสิต ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมในโ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ International Credit Mobility ณ ประเทศตุรกี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้ส่งนิสิต นางสาวไวลย์ฬุธัญยา หาญมนตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ นำโล่รางวัล มอบแด่คณบดี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ นำโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเส…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าสวัสด…