ผู้เขียนnarttaya

ข่าวประกาศ english-1
0

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนิสิตใหม่ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

ข่าวประกาศ 31655460_1684419101642216_6768662489044353024_o
0

Apply Now!! MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตรุ่น 1…

ข่าวประชาสัมพันธ์ untitled
0

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9 th TCU Internatio…

ข่าวประชาสัมพันธ์ 30167595_1767198810029882_296932375979791147_o
0

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการ “รักนิรันดร์สัมพันธ์ ศว. ประจำปีการศึกษา 2560” ในวั…

ข่าวประกาศ 30122447_10212949781236457_1801521086_o
0

โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ) วันอังคารที่ 1 พฤษภา…