ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม 22221921_1568606113222487_8594410052561834987_n
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จั…

ข่าวกิจกรรม 22656257_1510005852368873_1155885801_n
0

นายวัชรากร พลตรี นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตผ่านการฝึกงานจากประเทศไต้หวัน เป็นรุ่น…

ข่าวกิจกรรม 11504475806255211_5969098193358834374_n
0

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหา…

ข่าวประกาศ %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88
0

ข้าพระพุทธเจ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส.