ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม 27982618_1696757980407299_6000581881010188652_o
0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ร่วมกับ Singha Biz Course 10 จัดโคร…

ข่าวกิจกรรม 27867824_1693617904054640_2663632773997297409_n
0

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งข…

ข่าวกิจกรรม 27021147_748073998714414_3244709406579005698_o
0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ โดยการสวดมนต์ทำ…

ข่าวกิจกรรม s__34947082
0

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่ว…