ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม 38744655_1911435342272894_3932636527695233024_o
0

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายวิเทศส…

ข่าวกิจกรรม 38630032_1911418648941230_299026536659419136_o
0

อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ ได้ดำเนินงาน ร่วมต้อนรับ …

ข่าวประชาสัมพันธ์ %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88
0

ขอเชิญอาจารย์ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

ข่าวกิจกรรม 37809384_1889394557810306_7467413651893256192_o
0

การเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล…

ข่าวกิจกรรม 37838217_1889379771145118_5308353117115383808_o
0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 24 กรกฎาค…

ข่าวประชาสัมพันธ์ 37748547_1890544481028647_7795413114513522688_n
0

ด้วยเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อน แขวงอ…

ข่าวนิสิต 36948432_1868542553228840_7351390144093487104_n
0

ประกาศ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยื่นจบภาคฤดูร้อน 2561 ที่ยังถูกล็อคในระบบ ให้นิสิตไปดำ…