ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม โครงการบูรณาการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนและบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
0

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉ…

ข่าวกิจกรรม 22688773_1825964854111801_8734469254378630180_n
0

วันงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล…

ข่าวกิจกรรม 22811217_1514256581943800_1181841479_n
0

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ แผนการเงินส…

ข่าวกิจกรรม 22810054_1514256578610467_76533693_o
0

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้เรื่…

ข่าวกิจกรรม 22552608_1584289064987525_484435672873648214_n
0

ประชาสัมพันธ์… 📢📢 ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอ…