ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม 92306
0

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์…

ข่าวกิจกรรม 33714519_1724965547539568_8845545456042770432_n
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศส…

ข่าวประกาศ 32082005_1788411037908659_8642348057893011456_n
0

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดงานเลี้ยงลำอา ณ ห้องปทุมมา เ…

ข่าวประชาสัมพันธ์ s__2859387
0

แถลงข่าว ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ banner-writting
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต…