ผู้เขียนnarttaya

ข่าวประชาสัมพันธ์ 27067718_1682947025121728_5753729149805045180_n
0

ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สอนภาษาจีนพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 5 -28 กุมภาพันธ์ 2561 …

ข่าวกิจกรรม %e0%b8%a3%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%ad_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%93%e0%b9%91_0017
0

วันที่ 30 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกแนะแนวหลักสูตรก…

ข่าวกิจกรรม %e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%96_
0

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกบูธนิทรรศการ ปร…

ข่าวกิจกรรม 26961845_1989328237977183_1193097978786505982_o
0

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการสานสัม…

ข่าวกิจกรรม s__9306191
0

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณ…

ข่าวกิจกรรม
0

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมออกแนะแนวการศึกษากับหน่วยรับเข้า เพื่อประ…

ข่าวกิจกรรม 20217220_1327245767380403_2136406057_n
0

วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.จินตนา  ต๊ะย่วน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอ…

ข่าวกิจกรรม 27144335_1327318990706414_765325750_o
0

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “สานสายสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และว…