ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8
0

“มก.ฉกส. ร่วมกับสถาบันขงจื๊อจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese Culture Camp ระหว่างวันที…

ข่าวกิจกรรม 222-copy
0

นิสิตที่สนใจ “โครงการแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 1 ภาคการศึกษา ณ Middle East Technical University, Turkey” ป…

ข่าวกิจกรรม 18519994_1880444552204187_8844411657735845146_n
0

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินี…

ข่าวประกาศ %e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%ad
0

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ประกาศรับสมัครทุนไผ่ลอดกอ 2560 

ข่าวกิจกรรม 18358790_1480379485366212_5948136267785355968_o
0

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โครงก…

ข่าวกิจกรรม 18238831_1476072509130243_3155544640854422398_o
0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” ในวั…

ข่าวกิจกรรม 17990726_770033746488695_4922798940559446364_n
0

โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปีที่ 3 และได้เ…